Tin tuyển dụng

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH
24/06/2020 Tin tuyển dụng
NHÂN VIÊN MUA HÀNG THIẾT BỊ - DỊCH VỤ
05/05/2020 Tin tuyển dụng
Giám sát và điều phối các hoạt động thu mua hàng ngày
TRỢ LÝ TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT - CƠ/ ĐIỆN (LA NGÀ)
28/02/2020 Tin tuyển dụng
Phối hợp và hỗ trợ tất cả các quy trình liên quan đến bảo trì các thiết bị của nhà máy, hệ thống sản xuất và môi trường
TRƯỞNG PHÒNG CUNG ỨNG kiêm KHO VẬN
28/02/2020 Tin tuyển dụng
Tối ưu hóa lộ trình và tần suất giao hàngQuản lý hoạt động kho vận
TRƯỞNG PHÒNG/ TRỢ LÝ TRƯỞNG PHÒNG AN TOÀN
28/02/2020 Tin tuyển dụng
Vị trí chịu trách nhiệm hoàn thiện các chứng nhận tiêu chuẩn an toàn cập nhật, cũng như tiếp tục gia hạn các chứng nhận hiện hành tại nhà máy La Ngà